Agri News

Programul National Apicol 2014 – 2016: Norme de aplicare si sprijinul financiar

05 decembrie
09:33 2013

Valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, alocat pentru Programul Naţional Apicol pentru perioada 2014 – 2016, este de 44.545.756,82 lei, potrivit unei hotarari emise de Guvernul Romaniei. Sumele sunt distribuite astfel: a) pentru anul 2014, 14.852.830,10 lei; b) pentru anul 2015, 14.855.585,69 lei; c) pentru anul 2016, 14.837.341,02 lei.

Scopul de bază al al Programul Naţional Apicol pentru perioada 2014 – 2016 este realizarea sistemului informatic pentru identificarea stupilor, sprijinirea apicultorilor pentru achiziţionarea de medicamente, funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa, de mătci, roiuri pe faguri şi/sau familii de albine, de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral, precum și pentru decontarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii.

Acţiunile cuprinse în Program sunt: a) asistenţă tehnică pentru apicultori şi grupuri de apicultori; b)combaterea varoozei; c) refacerea efectivului de familii de albine; d)raţionalizarea stupăritului pastoral; e) asistenţă pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii.

Beneficiarii Programului sunt apicultori, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, organizate în asociaţii de crescători de albine, federaţii, uniuni apicole, cooperative agricole sau grupuri de producători recunoscute, conform legislaţiei în vigoare.

Modul de finanţare

Comisia Europeană participă la finanţarea acţiunilor din Program cu 50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare acţiune accesată, excluzând TVA.

Exerciţiile financiare ale Programului se stabilesc de la data de 16 octombrie a fiecărui an până la data de 15 octombrie a anului următor, iar acţiunile cuprinse în acesta se aplică anual de către beneficiari, de la data de 16 octombrie a anului în curs până la data de 31 august a anului următor. Plăţile aferente se fac în timpul exerciţiului financiar.

Contribuţia Uniunii Europene la Programul de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole este aprobată prin Decizia Comisiei Europene nr. 5126 din 12.08.2013, iar cursul euro este stabilit de Banca Centrală Europeană, la data de 31 decembrie 2012, la valoarea de 4,4445 lei, conform art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1.913/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar al euro în sectorul agricol şi de modificare a anumitor regulamente.

Descarca Hotararea privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2014 – 2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar. 

Articole recomandate

0 Comentarii

Nu sunt comentarii!

Vrei să comentezi?

Scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Your email address will not be published.
Required fields are marked *